Wensen

Wilt u een patiënt met een chronische of (pre)terminale ziekte een onvergetelijke dag laten beleven? Vraag dan snel een wens aan. Samen bekijken we hoe de wens optimaal kan worden ingevuld.

Wens inzenden

Verhalen

Elke wens heeft zijn eigen verhaal. Bent u benieuwd naar de wensverhalen van chronische of (pre)terminale patiënten en hun naasten? Lees dan snel verder.

Lees verhalen

Vrijwilliger

Meld u aan als vrijwilliger bij de Twentse Wens Ambulance om ernstig zieke mensen een onvergetelijke dag te laten beleven.

Word vrijwilliger

Doneren

Zonder uw hulp kunnen wij geen wensen in vervulling laten gaan. Word daarom donateur van de Twentse Wens Ambulance. Dankzij uw hulp worden wensen werkelijkheid.

Doneer nu

Vacatures

De Stichting Twentsewens Ambulance is een non-profit organisatie en wordt bemand door vrijwilligers.

Een dergelijke stichting welke tevens erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dient op goede wijze en transparant haar maatschappelijke doelstellingen na te streven en hieraan uitvoering te geven. Dit kan alleen succesvol geschieden door beleid vast te stellen en deze te bewaken.

Alle medewerkers conformeren zich aan de richtlijnen zoals deze door het bestuur beleidsmatig zijn bepaald en welke voortvloeien uit de bepalingen zoals deze in de statuten van de stichting notarieel zijn vastgelegd.

De vrijwilligers dienen over de functionele kwalificaties te beschikken welke gelden voor de functies die zij binnen de stichting vervullen. Vanuit de stichting wordt hierop toezicht gehouden en verzorgd zij periodieke trainingen om de kennis en vaardigheden getoetst aan de veranderende richtlijnen op peil te houden.

De vrijwilligers kunnen na elke uitgevoerde wensenrit ofpromotionele activiteit hun ervaring hieromtrent kenbaar maken via een evaluatieformulier. De stichting zal deze opgaven van ervaringen aanwenden om de dienstverlening zowel intern als extern te verbeteren.

De Stichting Twentsewens Ambulance is een non-profit organisatie en wordt bemand door vrijwilligers.

Een dergelijke stichting welke tevens erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dient op goede wijze en transparant haar maatschappelijke doelstellingen na te streven en hieraan uitvoering te geven. Dit kan alleen succesvol geschieden door beleid vast te stellen en deze te bewaken.

Alle medewerkers conformeren zich aan de richtlijnen zoals deze door het bestuur beleidsmatig zijn bepaald en welke voortvloeien uit de bepalingen zoals deze in de statuten van de stichting notarieel zijn vastgelegd.

De vrijwilligers dienen over de functionele kwalificaties te beschikken welke gelden voor de functies die zij binnen de stichting vervullen. Vanuit de stichting wordt hierop toezicht gehouden en verzorgd zij periodieke trainingen om de kennis en vaardigheden getoetst aan de veranderende richtlijnen op peil te houden.

De vrijwilligers kunnen na elke uitgevoerde wensenrit ofpromotionele activiteit hun ervaring hieromtrent kenbaar maken via een evaluatieformulier. De stichting zal deze opgaven van ervaringen aanwenden om de dienstverlening zowel intern als extern te verbeteren.

" Alles werd mogelijk gemaakt door de TwentseWens Ambulance! "