Wensen

Wilt u een patiënt met een chronische of (pre)terminale ziekte een onvergetelijke dag laten beleven? Vraag dan snel een wens aan. Samen bekijken we hoe de wens optimaal kan worden ingevuld.

Wens inzenden

Verhalen

Elke wens heeft zijn eigen verhaal. Bent u benieuwd naar de wensverhalen van chronische of (pre)terminale patiënten en hun naasten? Lees dan snel verder.

Lees verhalen

Vrijwilliger

Meld u aan als vrijwilliger bij de Twentse Wens Ambulance om ernstig zieke mensen een onvergetelijke dag te laten beleven.

Word vrijwilliger

Doneren

Zonder uw hulp kunnen wij geen wensen in vervulling laten gaan. Word daarom donateur van de Twentse Wens Ambulance. Dankzij uw hulp worden wensen werkelijkheid.

Doneer nu

Privacyverklaring Stichting Twentse Wens Ambulance

Wanneer u gebruik maakt van onze website, een vraag stelt via het contactformulier, een wens aanvraagt, vrijwilliger wordt of een donatie doet, worden er persoonsgegevens van u verzameld. Wij vinden het belangrijk om u via deze privacyverklaring uit te leggen welke gegevens wij verzamelen en waarom wij dat doen. Wij vinden het belangrijk dat persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt. Bij de verwerking nemen wij daarom altijd de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht.

Welke persoonsgegevens wij van u verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van u wanneer u onze website bezoekt, een vraag stelt via het contactformulier, een wens aanvraagt, vrijwilliger wordt of een donatie doet.

Wanneer u onze website bezoekt

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Wanneer u een vraag stelt via het contactformulier

Indien u een vraag heeft, is het mogelijk om deze vraag te stellen via het contactformulier op onze website. Wij vragen in het contactformulier om uw persoonsgegevens. Het doel daarvan is om uw vraag te kunnen beantwoorden en afhandelen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres

Wanneer u een wens aanvraagt

Wanneer u een wens aanvraagt via onze website vragen wij om uw persoonsgegevens. De wens wordt aangevraagd via het aanvraagformulier. In het aanvraagformulier vult u zelf uw persoonsgegevens in. Indien iemand anders een wens voor u aanvraagt, ontvangen wij uw persoonsgegevens van de contactpersoon. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is om uw wensaanvraag in behandeling te kunnen nemen en uit te kunnen voeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Contactpersoon:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Relatie tot wensvrager

Wensvrager:

 • Naam
 • Leeftijd
 • Gewicht
 • Medische gegevens
 • Adres

Behandelend arts:

 • Naam
 • Telefoonnummer

Wanneer u vrijwilliger wordt

Wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger via onze website, vragen wij om uw persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is om u in te kunnen schrijven en te administreren als vrijwilliger. Uw contactgegevens hebben wij nodig om met u te kunnen communiceren. Wij vragen om uw adres, zodat wij bij het inplannen van een wens rekening kunnen houden met de reisafstand.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Wanneer u een donatie doet

Wanneer u via onze website een donatie doet, kunt u ervoor kiezen om dit anoniem te doen. U kunt er daarnaast ook voor kiezen om uw persoonsgegevens wel op te geven. U kunt uw persoonsgegevens opgeven, zodat wij u kunnen bedanken voor uw bijdrage.
Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Ontvangers van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met de vrijwilligers die direct zijn betrokken bij de uitvoering van uw wens. Deze vrijwilligers zijn te allen tijde gebonden aan de geheimhoudingsplicht.

Grondslag van de verwerking

Wanneer u onze website bezoekt, mogen wij volgens de wet cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website op uw apparaat opslaan. Voor het plaatsen van andere cookies vragen wij om uw toestemming.

Wanneer u een vraag stelt via het contactformulier op onze website is het ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken voor het kunnen afhandelen van uw vraag.

Wanneer u een wens aanvraagt, is het verwerken van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de  wensaanvraagovereenkomst waarbij u partij bent.

Wanneer u vrijwilliger wordt is het verwerken van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de vrijwilligersovereenkomst waarbij u partij bent.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen wij niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt of zolang de wet voorschrijft.

Wijzigingen

Er kunnen wijzigingen optreden in deze privacyverklaring. Wij zijn niet gehouden om u van deze wijziging op de hoogte te houden.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens:

 • In te zien
 • Te veranderen
 • Te verwijderen
 • Te beperken
 • Over te dragen

Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht om uw gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Voor het uitvoeren van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via: info@twentsewensambulance.nl.

Bezwaar en klachten

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor bezwaren en klachten kunt u contact opnemen met ons via: info@twentsewensambulance.nl.

Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Stichting Twentse Wens Ambulance
Krabbenbosweg 46A
7555 EL Hengelo
Telefoon: 074-2501818
E-mail: info@twentsewensambulance.nl